Wednesday, August 24, 2011

USAHA-USAHA MENINGKATKAN TARAF HIDUP GOLONGAN OKU 3 - ARAS 1

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada kemudahan yang disediakan untuk golongan Orang Kelainan Upaya (OKU). Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup golongan OKU. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


PERENGGAN PENDAHULUAN

Tidak kuminta lahir ke dunia,
Tidak kuduga cacat begini.
Bukan kuminta kasih dan manja,
Bukan kurayu bantu simpati.

Demikian senandung sayu sebahagian daripada lirik lagu Namun Kupunya Hati yang bertemakan Orang Kelainan Upaya (OKU)-AR. Antara kategori OKU ialah orang yang kurang dari aspek penglihatan, pendengaran, fizikal dan sebagainya -AC. Disebabkan hal ini, OKU sukar menjalani kehidupan seperti orang yang normal -AC. Oleh itu, beberapa usaha boleh dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup golongan OKU-AA.

PERENGGAN ISI 1 -
PELUANG DALAM KERJAYA [5 AYAT]


[AT]Usaha pertama yang dapat kita lakukan untuk membantu meningkatkan taraf hidup OKU di negara kita adalah dengan memberikan mereka peluang dalam bidang kerjaya. [AH/Mengapa?] Hal ini adalah untuk membolehkan OKU berdikari. [AC]Sebagai contoh, memberikan mereka peluang pekerjaan sama ada di sektor kerajaan mahupun di sektor swasta. [AC]Antara OKU yang berjaya dan mendapat pengiktirafan ialah Allahyarham Profesor Dato’ Ismail bin Salleh yang buta matanya. [AP]Tegasnya, OKU perlu diberi peluang pekerjaan supaya taraf hidup mereka dapat ditingkatkan.

PERENGGAN ISI 2 -
KEMUDAHAN ASAS [5 AYAT]


[AT]Usaha kedua untuk membantu golongan OKU ialah memperbanyakkan infrastruktur atau kemudahan awam kepada mereka. [AH/Mengapa?]Hal ini adalah untuk memudahkan OKU bergerak dengan selesa. [AC]Sebagai contoh, kemudahan laluan pejalan kaki atau tempat khusus untuk meletakkan kenderaan. [AH/Jika) Sekiranya kemudahan ini tiada, sudah tentu golongan OKU akan mengalami kesukaran kerana ketidakupayaan mereka dari segi fizikal jika menggunakan kemudahan awam yang sama seperti orang yang sempurna sifat fizikaInya. [AP]Oleh itu, pelbagai kemudahan perlu disediakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

PERENGGAN ISI 3 –
PELUANG PENDIDIKAN


[AT]Usaha seterusnya ialah kerajaan perlu menyediakan peluang pendidikan yang secukupnya kepada OKU. [AH/Mengapa?]Hal ini adalah untuk membolehkan mereka memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu. [AC]Sebagai contoh, menyediakan sekolah khusus dan pendidikan khas seperti bahasa isyarat kepada golongan OKU. [AH/Kesan]Secara tidak langsung, golongan OKU juga diberikan peluang pendidikan yang sama rata dengan orang yang sempurna sifatnya. [AP]Jelaslah bahawa golongan OKU juga perlu disediakan kemudahan pendidikan untuk mereka mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat.

PERENGGAN PENUTUP

[Rumusan]Tuntasnya, semua anggota masyarakat perlulah berganding bahu dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap kebajikan OKU. [Cadangan/Pendapat]Seharusnya nasib mereka dibela kerana Bulat air Kerana Pembetung, Bulat Manusia Kerana Muafakat. [Harapan]Marilah kita mengatur langkah sederap, seia sekata agar taraf hidup OKU lebih terjamin dan merealisasikan slogan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.


No comments:

Post a Comment