Monday, June 11, 2012

NOVEL TINGKATAN 3 : CEMPAKA PUTIH UNTUKMUNOTA PINTAS NOVEL TINGKATAN 3 (CEMPAKA PUTIH UNTUKMU) - 5 DALAM 1


CONTOH 1:
#
Hartini dan keluarganya amat sayang akan Satiah dan memberikan sepenuh perhatian kepadanya yang menghidap kanser paru-paru.  
CONTOH 2:
@
Hartini dan Satiah rajin berusaha untuk menghadapi peperiksaan PMR dan akhirnya mereka berjaya mencapai keputusan yang cemerlang.
CONTOH 3:
&
Penduduk-penduduk di Kampung Batu bersama-sama membantu Encik Hasrul dan Pak Morit membuat persiapan majlis kenduri kesyukuran.


PERSOALAN:
#   Kasih sayang sesama manusia
@ Rajin berusaha demi kejayaan
&  Mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain.
PERWATAKAN:
# Seorang yang penyayang
@Seorang yang rajin berusaha
& Seorang yang suka menolong orang lain
LATAR MASYARAKAT:
#  Masyarakat yang penyayang
@Masyarakat yang rajin berusaha
& Masyarakat yang suka menolong orang lain
NILAI:
#  Kasih sayang
@Kerajinan
& Tolong-menolong
PENGAJARAN:
#  Kita hendaklah menyayangi antara satu sama lain       
@Kita hendaklah rajin berusaha untuk mencapai kejayaan yang diingini
& Kita hendaklah mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain

Contoh Soalan 1:  
Huraikan persoalan yang terdapat dalam novel yang anda kaji dalam Tingkatan 3.


Novel yang saya kaji dalam Tingkatan 3 ialah Novel Cempaka Putih Untukmu.

Persoalan pertama yang terdapat dalam novel ini ialah persoalan kasih sayang sesama manusia.  Sebagai contohnya, Hartini dan keluarganya amat sayang akan Satiah dan memberikan sepenuh perhatian kepadanya yang menghidap kanser paru-paru.

Persoalan kedua ialah persoalan rajin berusaha demi kejayaan. Sebagai buktinya, Hartini dan Satiah rajin berusaha untuk menghadapi peperiksaan PMR dan akhirnya mereka berjaya mencapai keputusan yang cemerlang.

Persoalan ketiga ialah persoalan mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Sebagai contohnya, Penduduk-penduduk di Kampung Batu bersama-sama membantu Encik Hasrul dan Pak Morit membuat persiapan majlis kenduri kesyukuran.


Contoh Soalan 2:  
Huraikan latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda kaji dalam Tingkatan 3.


Novel yang saya kaji dalam Tingkatan 3 ialah Novel Cempaka Putih Untukmu.


Latar masyarakat pertama yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat yang penyayang.  Sebagai contohnya, Hartini dan keluarganya amat sayang akan Satiah dan memberikan sepenuh perhatian kepadanya yang menghidap kanser paru-paru.

Latar masyarakat kedua ialah masyarakat yang rajin berusaha demi kejayaan.  Sebagai buktinya, Hartini dan Satiah rajin berusaha untuk menghadapi peperiksaan PMR dan akhirnya mereka berjaya mencapai keputusan yang cemerlang.

Latar masyarakat ketiga ialah masyarakat yang mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain.  Sebagai contohnya, Penduduk-penduduk di Kampung Batu bersama-sama membantu Encik Hasrul dan Pak Morit membuat persiapan majlis kenduri kesyukuran.


***  Pelajar juga boleh menggunakan contoh yang sama untuk menjawab soalan bagi perwatakan, nilai dan pengajaran.

7 comments: