Monday, August 19, 2013

ESEI : PENDERMAAN ORGAN 2Pendermaan Organ : Anugerah hidup

Oleh Lim Yi Rou

Dalam meniti ranjau kehidupan yang penuh pancaroba ini, isu pendermaan organ sering dipolemikkan sama ada di warung-warung kopi mahupun dibahaskan di parlimen.Pada era globalisasi dunia tanpa sempadan ini,pendermaan organ amat penting dalam kehidupan masyarakat hari ini. Pendermaan organ merupakan satu proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang sama ada organ atau tisu untuk tujuan transplantasi. Transplantasi merupakan suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan lebih memuaskan daripada seseorang penderma yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, organ yang diderma dapat digunakan sebagai organ ganti untuk menyelamatkan pesakit. Ini dapat mengubahkan kehidupan beberapa orang yang mengalami kegagalan organ supaya menjadi lebih selesa dan sempurna serta dapat menyelamatkan nyawa mereka dari maut. Antara organ dan tisu yang boleh didermakan ialah buah pinggang, jantung, paru-paru, mata dan sebagainya.Pada zaman dahulu ,pendermaan organ merupakan isu yang kurang dipentingkan oleh masyarakat.Namun begitu,dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini,isu pendermaan organ amat dipentingkan oleh masyarakat kerana hal ini dapat membantu ramai orang yang menghadapi masalah.Menurut kajian yang boleh dipercayai, bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun bilangan pengikrar yang ingin menderma setelah kematian masih rendah.Persoalannya kini ,apakah pendermaan organ merupakan anugerah kehidupan ?Persoalan inilah yang perlulah kita renungkan dan bincangkan bersama-sama.Oleh hal yang demikian ,pendermaan organ merupakan anugerah kehidupan yang mewarnai focus perbincangan akan dikupas secara terperinci untuk kepentingan bersama.

Pada realitinya ,memang tidak dapat dinafikan bahawa pendermaan organ bukanlah suatu yang baru di Malaysia kerana ia adalah satu kaedah rawatan yang telah diterima ramai di Negara kita. Negara kita atas dasar keperluan, Jawatankuasa Bertindak Kesedaran Awam Penderma Organ telah ditubuhkan bagi menggalakkan rakyat di Negara kita mendaftarkan diri sebagai pengikrar penderma organ sejak tahun 1999. Dengan pertubuhan ini, rakyat kita dilihat semakin optimis memberi respons terhadap pendermaan organ yang sebelum ini seringkali menimbulkan ketakutan dan stigma negatif. Perkembangan positif ini dibuktikan menerusi peningkatan jumlah individu yang membuat ikrar atau mendaftar untuk menderma organ. Berdasarkan laporan data dari Pusat Sumber Transplan Nasional, seramai 205,478 daripada jumlah keseluruhan penduduk negara ini, iaitu 28.3 juta mendaftar sebagai pengikrar penderma organ kardeverik. Peningkatan ini sebagai satu kerjayaan yang kecil kerana menghampiri sasaran kerajaan untuk mencapai jumlah penderma seramai 287,000, iaitu satu peratus dari bilangan penduduk Negara kita. 

Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, Pusat Sumber Transplan Nasional diwujudkan bukan sahaja untuk menambah bilangan pengikrar penderma organ, malah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat secara tidak langsung memberikan maklumat dan tentang kepentingan pendermaan organ.Hal ini lantaran masih terdapat segelintir bilangan rakyat yang mempunyai tanggapan yang salah terhadap isu pendermaan organ dalam masyarakat kita. Jadi, pengetahuan tentang isu ini perlu disebarkan supaya rakyat kita dapat mengetahui kepentingannya sekali gus mengubah tanggapan mereka yang masih berada di takuk lama. Tambahan pula, Semua agama di seluruh dunia seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh mengiktirafkan pendermaan organ dan tisu sebagai satu amalan yang mulia. Ringkasnya , rakyat kita hendaklah berjasa kepada masyarakat kita dengan menghulurkan bantuan terhadap pesakit dengan menjadi pengikrar penderma organ.

Sebagaimana yang kita ketahui , penderma dibahagi kepada dua jenis iaitu penderma hidup dan penderma kadaverik. Penderma hidup hanya boleh mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian hati, dan tulang sahaja. Pendermaan semasa hidup terbahagi kepada dua jenis iaitu Pendermaan ada pertalian saudara dan Pendermaan tiada talian saudara. Pendermaan semasa hidup mempunyai pelbagai risiko walaupun risikonya rendah. Pendermaan ini terhad kepada mereka yang mempunyai pertalian darah atau mereka yang mempunyai hubungan emosi seperti suami isteri sahaja. Hal ini demikian kerana hendak mengelakkan kegiatan jual beli organ berlaku. Sesiapa pun boleh mendaftar sebagai penderma organ. Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun haruslah mendapat kebernaran ibu bapa atau penjaga.

Selain itu, sebagaimana yang kita maklumi, penderma Kadeverik adalah penderma yang telah meninggal dunia. Pendermaan ini amat digalakkan dan diutamakan di negara kita dan tidak memberikan risiko kepada penderma. Penderma kadaverik juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Kematian Otak dan Kematian Jantung Berhenti Berdegup. Mati otak ialah satu keadaan apabila tiada pengedaran darah dan oksigen ke otak yang menyebabkan keseluruhan otak yang mengawal aktiviti penghidupan seperti pernafasan dan dengupan jantung mati. Ini boleh terjadi akibat kecederaan otak yang menyebabkan bengkak otak ataupun pendarahan dalam kepala yang teruk, pendarahan spontan akibat pecah urat saluran darah yang tidak normal atau tekanan darah yang tinggi, strok yang teruk, barah otak dan sebagainya. Untuk pendermaan organ, seseorang yang kematian otak tidak akan mempunyai tindak balas dan tidak bernafas. Dengan bantuan mesin , jantung akan berfungsi seketika. Namun organ-organ lain akan mengalami kerosakan dan akhirnya degupan jantung akan berhenti dengan sendiri walaupun dengan sokongan mesin. Pengesahan kematian akan dilakukan oleh dua orang doktor pakar yang bertauliah melalui dua ujian yang berasingan. Doktor-doktor tersebut tiada kaitan dengan tugasan pengambilan atau transplantasi organ. Ujian pengesahan yang dijalankan adalah mengikut protokol yang diterima pakai di merata dunia. Setelah disahkan mati otak, sijil pengesahan akan dikeluarkan dan mesin bantuan pernafasan akan diberhentikan. Sekiranya untuk pendermaan organ, mesin akan diberhentikan di dewan bedah sebelum organ diperolehi. Penderma yang meninggal dunia secara jantung terhenti boleh mendermakan semua jenis tisu jika meninggal dunia di hospital. Bagi mereka yang meninggal di rumah hanya boleh mendermakan mata. Pihak keluarga perlu menghubungi hospital kerajaan terdekat bagi tujuan perolehan tisu tersebut di rumah.

Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketangahkan ialah Tee Hui Yee yang berumur 14 telah mendapatkan jantung baru bagi menggantikan jantung mekanikal yang telah digunakan sejak setahun lalu. Penderma yang berumur 15 tahun yang maut dalam kemalangan jalan raya bukan sahaja mendermakan jantungnya, tetapi juga menderma paru-paru, hati dan buah pinggang yang dipersetujui oleh anggota keluarga dan warisnya. Dengan baik hatinya, Tee Hui Yee dapat hidup sebagai remaja normal dan juga boleh kembali ke sekolah. Penderma itu telah memberikan kehidupan yang baru teerhadap orang yang memerlukan bantuan. Namun begitu, Tee Hui Yee telah meninggal dunia .

Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan,pensermaan organ banyak mendatangkan faedak kepada kita. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan harmoni yang dapat dikongsikan bersama-sama orang lain. Kita mempunyai hak untuk membuat keputusan ke atas badan sendiri. Ramai pesakit di Malaysia masih menunggu untuk mendapatkan pemindahan organ. Dengan adanya ikrar daripada penderma organ, kita dapat mengubah kehidupan seseorang yang mempunyai kegagalan fungsi organ. Pada pendapat saya , kita sepatutnya bersimpati dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan ibarat hulurkan bantuan, ringankan beban.Dengan ini ,negara kita dapat berdiri sama tinggi , duduk sama rendah dengan negara gergasi yang lain. Diharapkan kita dapat merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. Marilah kita memikul tanggungjawab bersama-sama untuk kepentingan semua pihak.No comments:

Post a Comment